Inspraak en behartiging van uw belangen

De Adviesraad Arnhem regelt de inspraak en behartigt de belangen van alle Arnhemmers die met de Wmo, Jeugdzorg of Werk & Inkomen (W&I) te maken krijgen.

Wat is de adviesraad?

De Adviesraad Arnhem is een onafhankelijk adviesorgaan van Burgemeester en Wethouders. Het streven is dat alle burgers van Arnhem optimaal kunnen meedoen in de samenleving. Met het belang van Arnhemmers voor ogen, toetst de raad de plannen en de uitvoering kritisch en gaat te rade bij de inwoners van Arnhem. Doet de gemeente haar werk goed? Vallen er geen groepen tussen de wal en het schip?

De Adviesraad doet dit vanuit 3 afzonderlijke adviesraden: de adviesraad Jeugdhulp, de adviesraad Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de adviesraad W&I (Werk en Inkomen).

Wat doet de adviesraad?

De adviesraden geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het gebied van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet, inclusief armoedebeleid, schuldhulpverlening, werk en inkomen. Iedere adviesraad adviseert op zijn eigen terrein. Op overkoepelende beleidsterreinen wordt er nauw samengewerkt aan gemeenschappelijke adviezen.

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag voor één van de Adviesraden, neemt u dan contact op via het algemene e-mail adres: info@adviesraadarnhem.nl