TONK-regeling

Kunt u door de coronacrisis uw noodzakelijke woonkosten niet meer betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de TONK-regeling.

TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Door de coronacrisis kunnen huishoudens te maken krijgen met onverwachte en plotselinge terugval van hun inkomen. Zij kunnen hierdoor de noodzakelijke kosten niet meer betalen. Woonkosten zijn meestal de grootste kostenpost in een huishouden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de huur, hypotheek, kosten van gas, water en elektriciteit, stageld of pacht. 

De gemeente heeft de TONK verlengd van 1 oktober tot en met 31 december 2021. U kunt voor de periode 1 juli (met terugwerkende kracht) tot en met 31 december een nieuwe aanvraag indienen. Of een verkorte aanvraag als u al eerder een TONK aanvraag heeft gedaan. 

Over de regeling

TONK is een noodmaatregel en een tijdelijke aanvulling op de bestaande Bijzondere Bijstand. Het doel is dat u thuis kunt blijven wonen, ook als u opeens minder inkomen heeft. We proberen ook zo veel mogelijk te voorkomen dat u schulden opbouwt. Zo kunt u energie steken in het weer op peil krijgen van uw inkomen. Hoeveel tegemoetkoming u krijgt, hangt af van uw verlies aan inkomen en welke woonlasten u heeft. Uw inkomsten moeten wel met minimaal 15% verminderd zijn. De tegemoetkoming valt nooit hoger uit dan de hoogte van uw inkomstenterugval. Behalve als het een bedrag is tussen de € 1  en € 100. Dan ontvangt u minimaal € 100 per maand. De regeling wordt maandelijks uitbetaald.

Wij berekenen of u recht heeft op TONK en betalen dan pas aan u uit. Als u recht heeft op TONK, hoeft u dit niet terug te betalen. 

TONK van 1 juli - 31 december  

Hieronder vindt u de meer informatie over voorwaarden van de regeling en kunt u uw aanvraag doen. Het aanvragen kan tot en met 31 december 2021.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de regeling in de volgende gevallen:

 • Uw inkomensterugval is minimaal 15% door de coronacrisis. De hoogte van uw inkomen speelt geen rol.
 • De hoogte van TONK bedraagt nooit meer dan de hoogte van uw inkomensterugval. Behalve als het een bedrag is tussen de € 1  en € 100. Dan ontvangt u minimaal € 100 per maand. 
 • U kunt de noodzakelijke woonlasten niet meer betalen uit het (gezins)inkomen en de beschikbare geldmiddelen. Als de woonlasten meer dan 33% van het inkomen zijn, komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming. Nagenoeg alle kosten die samenhangen met wonen worden in de beoordeling meegenomen, dus ook kosten voor tv, internet en vaste telefoon. 
 • Uw beschikbare geldmiddelen, zoals geld op uw spaarrekening, vallen onder de volgende grens:
  • Alleenstaande  € 31.340
  • Alleenstaande ouder/gehuwden/samenwonend € 62.680

Spaarrekeningen voor kinderen of pensioen tellen niet mee in de hoogte van bovengenoemde grens. 

 • In uw huishouden heeft u of uw partner (gehuwd of samenwonend) een inkomensterugval van minimaal 15%. Dus maar één van de partners hoeft een inkomensterugval te hebben.
 • Andere regelingen bieden niet of onvoldoende steun.
Meesturen met uw aanvraag

Let op: als u al een aanvraag TONK heeft ingediend, kunt u het verkorte aanvraagformulier invullen! 

We hebben de volgende gegevens van u nodig (u kunt de bewijstukken gelijk met de aanvraag uploaden):

 • Een kopie van uw bankpas of een bankafschrift waar de tenaamstelling en IBAN-nummer duidelijk leesbaar is.
 • Een specificatie van het (gezins)inkomen van de maand voordat u de toegemoetkoming aanvraagt, tijdens corona (bijvoorbeeld als u voor juli 2021 TONK aanvraagt, stuurt u een specificatie van juni 2021 mee).
 • Een specificatie van de noodzakelijke kosten van de maand(en) waarvoor u tegemoetkoming vraagt. Dit zijn huur- en servicekosten of uw maandelijkse hypotheek en eventueel kosten VVE. 
 • Een verklaring dat u minder inkomsten heeft door de coronacrisis. En een verklaring dat uw beschikbare geldmiddelen onder de voor u geldende vermogensgrens vallen (zie voorwaarden). U vindt deze verklaringen in het aanvraagformulier.

Bij het uitgebreide aanvraagformulier hebben we ook deze gegevens nodig:

 • Een kopie van uw legitimatiebewijs.
 • Een specificatie van het netto (gezins)inkomen in januari 2020, voor corona (werk, uitkering, verhuur). 
Aanvragen

U kunt een aanvraag doen tot en met 31 december 2021. De periode waarover u de regeling met terugwerkende kracht kunt aanvragen, is 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021. 

Heeft u al eerder een TONK aanvraag ingediend? Vul dan het verkorte formulier in.

Verkorte aanvraagformulier

Vraagt u voor het eerst TONK aan? Vul dan het uitgebreide formulier in. 

Uitgebreide aanvraagformulier

Voor het invullen van het formulier heeft u een DigiD nodig. 

Afhandeltermijn

Wij proberen u zo spoedig mogelijk bericht te geven. We verwachten dat dit 4 tot 6 weken duurt na uw aanvraag.

Meer informatie

 • Wilt u meer weten over de regeling? Bekijk dan de veelgestelde vragen.
 • Bij algemene vragen over werk, studie of inkomen kunt u een gesprek aanvragen met een medewerker van Werk en Inkomen.
 • Heeft u geldzorgen? Maak dan een afspraak met de sociale wijkteams of bel met 088-2260000.
 • Is uw inkomen veranderd? Vraag dan de gratis budgetcheck aan bij Stichting Rijnstad of bel met 026-3127700. Zij kijken dan of u alles krijgt waar u recht op heeft.
 • Bent u jonger dan 27 jaar en is uw inkomen gedaald of bent u uw bijbaan kwijt en wilt u weten waar u recht op heeft? Neem dan contact met Opr€cht op of bel /app via 06-49140283 of mail naar info@wijzijnoprecht.nl