Peuteropvang

Alle peuters in de gemeente Arnhem mogen naar de peuteropvang*. Daar kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar spelen en leren. Peuteropvang is goed voor de ontwikkeling van uw kind en zorgt voor een goede start op de basisschool.

* Met peuteropvang bedoelen we ook 'peutercentrum', 'peuterspeelzaal' en 'peuterwerk'


Bekijk de video op YouTube

Waarom peuteropvang?

Bij de peuteropvang is van alles te doen: buitenspelen, puzzelen, woordjes leren, zingen en tekenen bijvoorbeeld. Dat helpt uw kind beter denken, leren en bewegen. Ook ontmoet uw peuter andere kinderen om samen mee te spelen. Zo leert uw kind sociale vaardigheden zoals speelgoed delen en wachten op de beurt. Uw kind krijgt de ondersteuning of de uitdaging die het nodig heeft. Op de peuteropvang wennen peuters aan een andere omgeving dan thuis. Uw kind ontwikkelt zich spelenderwijs, zodat het straks goed voorbereid naar de basisschool gaat.

Gesubsidieerde peuteropvang 

De gemeente Arnhem verstrekt subsidie voor een plek op de peuteropvang voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag of wanneer de peuter een VVE- verklaring heeft als gevolg van (een risico op) een onderwijsachterstand. Met een VVE-verklaring krijgt de peuter extra ondersteuning in bijvoorbeeld taal. Het consultatiebureau geeft deze verklaring af. Meer informatie over de VVE verklaring vindt u hier:

Krijgt mijn peuter of kleuter voorschoolse of vroegschoolse educatie (vve)? | Rijksoverheid.nl

Waar vind ik peuteropvang in Arnhem?

Alle aanbieders en locaties voor peuteropvang in Arnhem, vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang (Informatie over kinderopvanglocaties | Landelijkregisterkinderopvang.nl). 

De locaties waar de gemeente Arnhem subsidie aan verstrekt, vindt u op de overzichtskaart.

Hoeveel uur kan mijn kind naar de peuteropvang?

Uw kind kan, als u kinderopvangtoeslag ontvangt, het aantal uren dat u graag heeft naar de peuteropvang. Maakt u kind gebruikt van een gesubsidieerde peuterplek dan kan uw kind 3 of 4 dagdelen per week naar de peuteropvang. Ook in de zomervakantie zijn de meeste locaties 2 weken open.

Informatie

Hier vindt u de folder over peuteropvang in het Nederlands (pdf, 288kB), Engels (pdf, 289kB), Turks (pdf, 328kB) en Arabisch (pdf, 340kB). 

Hoeveel kost de peuteropvang?

U krijgt een deel van de kosten vergoed via de Belastingdienst of de gemeente Arnhem. Hoeveel dat is hangt af van uw inkomen. In de folder Peuteropvang (pdf, 288kB) staat hierover informatie. 

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op veel voorkomende vragen

Contact

Heeft u de informatie die u zoekt niet gevonden? Maak dan gebruik van het contactformulier. Wilt u liever persoonlijk iemand spreken? Bel dan naar 0800-1809.